AO van 1 februari in Tweede Kamer (over mondzorg)

Overleg in de Kamer over mondzorg: meer vragen, dan antwoorden

Tweede Kamerleden kritisch over plannen minister Bruins

Tweede Kamerleden van diverse partijen zijn bijzonder kritisch over de plannen van minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport, om zonder overleg met de mondzorgkoepels de AMvB taakherschikking door te voeren. Dat bleek gisteren (1 februari) in de Kamer, waar de minister scherp aan de tand werd gevoeld over zijn plannen met de mondzorg. Het Algemeen Overleg over diverse zorgonderwerpen werd volledig gedomineerd door de actuele discussie over de ‘borende mondhygiënist’. Tijdens het overleg bleek vooralsnog, dat er meer vragen zijn dan antwoorden. 

De brief van de ANT aan alle leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn over taakherschikking in de mondzorg, bleek een schot in de roos. In de deze week verstuurder brief doet de ANT uit de doeken, waarom de plannen van minister Bruins ondoordacht en onbezonnen zijn. De brief bleek goed gelezen door de Kamerleden, die de minister bestookten met vele (kritische) vragen. Zoals Joba van den Berg van het CDA, die de minister opheldering, waarom hij de AMvB zonder overleg met de beroepsorganisaties wil doorvoeren.
Van den Berg gaf ook aan, zich grote zorgen te maken over het groeiende tekort aan tandartsen. Veel tandartsen worden vanuit het buitenland ingevlogen. Van den Berg merkt dat in haar eigen omgeving vooral veel Poolse tandartsen werken. Dit is in haar ogen absoluut niet bevorderlijk voor de communicatie tussen tandarts en patiënt. Daarnaast maakt zij zich zorgen over het conflict tussen mondhygiënisten en tandartsen. Ze vroeg aan de minister hoe hij er nu toch voor gaat zorgen, dat de AMvB een zinvol experiment zal worden. Sharon Dijksma (PvdA) vroeg zich af wat de minister gaat doen om het probleem op te lossen, zodat dat de patiënt niet de dupe wordt van het conflict tussen mondhygiënist en de tandarts.

Genoeg tijd volgens de minister
Na alle vragen nam minister Bruins het woord. Hij gaf aan dat hij de opgeleide mondhygiënist door de opleiding “prima in staat acht om zelfstandig te kunnen boren, verdoven en röntgenfoto’s maken”. De minister vindt dat de discussie nu tot een einde moet komen en dat taakherschikking al jaren gesprekonderwerp is. De beroepsgroepen hebben tijd genoeg gekregen om de problemen onderling op te lossen en dat is tot op heden niet gebeurd. Daarom vindt Bruins het nu tijd om een besluit te nemen. Hij ziet de AMvB als een goede experimenteerperiode om het plan te bekijken.

Dit schoot Kamerlid Fleur Agema in het verkeerde keelgat. Zij gaf aan dat er van te voren beter en langer over nagedacht had moeten worden. Nu mist ze de organisatie en ziet problemen ontstaan bij mondhygiënisten die zelfstandig, zonder toezicht tandarts, gaan boren. Volgens Bruins moet de mondhygiënist altijd een tandarts regelen als achterwacht. Ook geeft hij aan dat de patiënt een vrije keuze blijft houden om te kiezen tussen de mondhygiënist en de tandarts. Hij hoopt dat de drie partijen door deze beslissing toch met hem om de tafel willen gaan zitten. Bruins ziet het ‘doordrukken’ van de AMvB als een vorm van ‘uitlokking’ om partijen aan tafel te krijgen

Tandartsentekort
Van den Berg (CDA) stelde vervolgens vragen over het tandartsentekort en de numerus fixus bij de opleiding Tandheelkunde. Bruins gaf aan dat het capaciteitsvraagstuk op dit moment wordt onderzocht door een externe partij, waarvan de resultaten in februari toegestuurd zullen worden. Daarop vroeg Van den Berg waarom het capaciteitsorgaan hier niet voor is gevraagd, maar een andere partij. Bruins had hier geen antwoord op en beloofde uit te zoeken of het klopt dat het capaciteitsorgaan geen subsidie meer heeft gekregen en dus geen cijfers meer kon publiceren na 2013.
Op de vraag van Aukje de Vries (VVD) wat Bruins verstaat onder primaire caviteiten antwoordde hij dat VWS hier geen definitie voor heeft, maar dat het eerste gaatjes betreft. Ook vroeg de Vries naar de richtlijn-ontwikkeling voor patiënten. Bruins gaf aan dat KiMo een moeilijke start heeft gehad, maar dat wel wordt verwacht dat er komende tijd elf richtlijnen zullen worden ontwikkeld. Het Zorginstituut zal ingrijpen, als er onvoldoende richtlijnen worden opgeleverd.
De Vries (VVD) wilde tenslotte van de minister weten, wanneer hij het experiment geslaagd acht. Volgens de Vries moet er vinger aan de pols worden gehouden bij de kosten tijdens de AMvB. Volgens Bruins is er een aantal belangrijke toetspunten om van een succesvol experiment te spreken. Allereerst moeten patiënten deze wijziging als gemakkelijk ervaren. Daarnaast stelt Bruins dat de samenwerking tussen mondhygiënisten en tandartsen goed moet verlopen. Over het kostenaspect zei Bruins nog niet nagedacht te hebben en gaf bij de commissieleden aan daar graag nader over te willen nadenken.

AMvB in najaar
Bruins gaf aan dat de AMvB dit najaar wordt ingediend en naar de commissieleden wordt gestuurd. De ANT is blij dat zoveel commissieleden zich betrokken voelen bij de tandartsen en zoveel vragen hadden voorbereid voor de minister. De antwoorden van de minister zijn in de ogen van de ANT echter weinig overtuigend en getuigen van een gebrekkige kennis van de feiten en dagelijkse praktijk. Het lijkt of de minister nog steeds niet door heeft, dat het experiment gaat over zelfstandig werkende mondhygiënisten, die werken in een eigen praktijk, waar geen tandarts aanwezig is.

Bekijk hieronder het deel van het Algemeen Overleg van 1 februari dat over de mondzorg ging:

Bekijk hier het complete Algemeen Overleg van 1 februari