Besluit over taakherschikking doorgeschoven naar opvolger Schippers

Zoals door de ANT verwacht heeft minister Schippers in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangegeven dat zij de beslissing over het doorzetten van de AMvB taakherschikking doorschuift naar haar opvolger.

De ANT vindt het echter onbegrijpelijk dat de minister in haar brief schrijft dat het voor haar “helder” is dat de hbo-opleidingen mondzorgkunde qua opleiding van voldoende niveau zijn om de drie voorbehouden handelingen zelfstandig door mondhygiënisten te laten uitvoeren. Het onderzoek naar verschillen in opleiding, dat op aandringen van de ANT kwam, is voor een dergelijk grote stelselwijziging te oppervlakkig uitgevoerd. Echte inhoudelijke experts zijn niet geraadpleegd, belemmeringen die de decanen van de universiteiten zagen zijn genegeerd en de beweringen van de hbo-opleidingen zijn zonder onderzoek overgenomen.

Ondanks dit magere onderzoek zijn al wel belangrijke feiten naar voren gekomen. Punten die tegenstrijdig zijn met eerdere berichtgeving van de minister aan de Kamer. Zo is er extra opleiding op het gebied van radiologie noodzakelijk (certificaat stralingsbescherming). Ook zijn er vragen rondom de farmacologische opleiding die nodig is rondom het gebruik van anesthesievloeistof en de (tucht)rechtelijke gevolgen voor de verstrekkende apotheker. Voor de derde maatregel, het zelfstandig boren van primaire caries, blijken geen protocollen of richtlijnen te zijn wanneer niet complex overgaat in complex en zijn contracten met spoeddienstregelingen noodzakelijk.

Wat voor extra scholing en andere werkzaamheden hiervoor allemaal noodzakelijk zijn en of het überhaupt zinvol en haalbaar is om de opleiding mondzorgkunde daarmee uit te breiden is nog verre van duidelijk. Indien de AMvB wordt doorgezet zal dit alsnog tot op de bodem uitgezocht moeten worden.

We kunnen niet anders dan concluderen dat de voorbereiding voor deze ingrijpende stelselwijziging waar elke Nederlander mee te maken krijgt tot nu toe ondermaats is geweest. De ANT heeft eerder aangetoond via een WOB-verzoek dat documenten gemanipuleerd waren om de duidelijke verschillen tussen de opleidingen te maskeren. Argumenten van de ANT en KNMT zijn in die periode stelselmatig genegeerd en die van de NVM zonder enige controle overgenomen. In deze jaren heeft het ministerie vooruitlopend op taakherschikking doelbewust het tandartstekort laten oplopen en de cruciale verschillen met taakherschikking in andere sectoren onder het tapijt geschoven.

In het belang van de patiënt kan de mondzorg niet verder versnipperen en moet het tandartstekort worden aangepakt. Goede integrale mondzorg wordt verleend in teamverband onder één dak en met één patiëntendossier. De tandarts is en blijft door de brede academische opleiding de spil en verantwoordelijk voor de coördinatie, (aan)sturing, diagnose en indicatiestelling. Kortom de tandarts moet de eindverantwoordelijke en centraal aanspreekpunt voor de mondzorg van de patiënt blijven.

Lees de brief van de minister bij downloads.