ANT: laat het nieuwe kabinet zich buigen over het dossier taakherschikking

De chaos rond de AMvB taakherschikking is verder toegenomen met het annuleren van het geplande overleg op 15 maart 2017. De door de opleidingen aangeleverde informatie is volgens VWS vooralsnog onbruikbaar en toont andermaal aan dat VWS dogmatisch beleid heeft gevoerd en nooit inhoudelijk onderzoek gedaan heeft bij de voorbereiding van de AMvB. Gezien de uitslag van de verkiezingen en de opkomst van partijen die een stuk genuanceerder denken over taakherschikking roept de ANT op om het nieuwe kabinet zich te laten buigen over het dossier taakherschikking.

Zoals eerder gemeld is tijdens het bestuurlijk overleg met minister Schippers op 7 februari afgesproken dat de veldpartijen o.l.v. VWS met elkaar in gesprek gaan om te bezien in hoeverre consensus bereikt kan worden over een andere indeling van de mondzorg. De ANT heeft echter als eis gesteld dat eerst de feiten rond de opleidingen boven tafel moeten komen.

Te gemakkelijk heeft VWS bij de voorbereiding van de AMvB verondersteld dat de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde op de essentiële punten identiek zijn, een standpunt dat altijd krachtig is verdedigd door de NVM en voor het gemak lijkt te zijn overgenomen door VWS, maar dat tot nu toe elke inhoudelijke onderbouwing mist. VWS heeft gesteld, ter verdediging van de AMvB, dat de curricula van de opleidingen objectief zijn vergeleken en dat de conclusies van die vergelijking de basis vormen voor de rechtvaardiging om een aantal voorbehouden handelingen, waaronder de röntgendiagnostiek, vrij te geven. Inmiddels is iedereen duidelijk geworden dat VWS nooit de beschikking heeft gehad over deze curricula. Daarmee heeft VWS de beginselen van behoorlijk bestuur met voeten getreden.

Op 15 maart had het vervolgoverleg moeten plaatsvinden waarbij voorafgaand aan alle opleiders was verzocht de standpunten te overleggen met onderbouwing van hun curricula. Dit overleg is op het laatste moment afgezegd en verdaagd omdat de aangeleverde informatie incompleet en bovenal niet vergelijkbaar zou zijn gebleken. Dat toont eens te meer aan dat tot op heden geen (enkel) zorgvuldig inhoudelijk onderzoek is gedaan naar de opleidingen. Wel is al duidelijk dat de universiteiten van mening zijn dat er eerst harde randvoorwaarden moeten worden gesteld aan elke vorm van taakherschikking in de mondzorg. Dat betreft met name het principe van mondzorg onder een dak, de regiefunctie in de mondzorg en het voeren van een gezamenlijk patiëntendossier. Ook moet gewerkt gaan worden aan een raamplan waarin de mondhygienist wordt gepositioneerd als de complementaire zorgverlener van de tandarts. Maar het kernvraagstuk is de indicatiestelling bij de röntgendiagnostiek. Dit zit momenteel niet in het onderwijs mondzorgkunde en de universiteiten zijn van mening dat deze indicatiestelling (dus rechtvaardiging) een academisch denk- en werkniveau vereist.

Dit is van meet af aan het standpunt van de ANT geweest en ook de voornaamste reden waarom wij vanaf juni vorig jaar om bestuurlijk overleg met VWS hebben verzocht om VWS te waarschuwen geen overhaaste stappen te willen zetten. Inmiddels lijkt iedereen inclusief de politiek wel overtuigd te zijn dat er veel meer aan de hand is rond de taakherschikking in de mondzorg. Wij zijn daarom overtuigd dat de AMvB terug moet naar de tekentafel en dat het consensus-overleg pas van start kan gaan als het huiswerk volledig is afgerond. Tot die tijd moet de politieke besluitvorming gewoon on-hold.

Uitslag van de verkiezingen
Verkiezingsuitslagen leiden steeds vaker tot last minute verrassingen. 2017 is daarop geen uitzondering geweest. De voorspelde verschuivingen zijn uitgekomen en aanzienlijk geweest maar niet altijd in de richting die de opiniepeilingen hadden aangegeven. Het belangrijkste gegeven is nu wel dat het vormen van een regering een coalitie van 4 a 5 partijen zal gaan vereisen wil er een meerderheid in de Kamer ontstaan voor het regeerakkoord. VVD, CDA en D66 lijken daarbij de sleutelrol te gaan krijgen waarbij de VVD dit keer heel wat meer concessies zal moeten doen dan 4 jaar geleden.

Groen Links, PvdA en CU lijken de outsiders die het team compleet moeten gaan maken. SP heeft altijd gesteld niet met de VVD in een kabinet te willen zitten. En de PVV wordt door iedereen gemeden. Het is interessant om de kieswijzer van de ANT naast deze partijen te leggen en in te schatten hoe het beleid richting mondzorg eruit zal gaan zien. In ieder geval is duidelijk dat twee sleutelpartijen, CDA en D66, duidelijk meer genuanceerd denken (lees: men heeft aanzienlijke bedenkingen tegen al te gemakkelijke invoering) over taakherschikking in de mondzorg dan de VVD. Bovendien twee partijen die, daarin gesteund door SP en PvdA, de positie van de ANT onderschrijven dat er meer tandartsen moeten gaan worden opgeleid.

En tot slot zijn dit partijen die het bestuurlijk akkoord mondzorg niet hebben ondertekend. Wij zullen vanaf volgende week weer contact zoeken met de politieke partijen om de mondzorg blijvend op de politieke agenda te houden en te bezien hoe de sector in het regeerakkoord kan worden opgenomen.