Moties over mondzorg ingediend 24 februari 2017

De Tweede Kamerleden Van Gerven en Bruins Slot en Van Gerven en Leijten hebben op 23 februari onderstaande moties over de mondzorg naar aanleiding van het Algemeen Overleg op 21 februari 2017 ingediend bij de Tweede Kamer.

Beide moties zijn verworpen, maar het toont wel aan dat het politieke sentiment kantelt.

 • De motie Van Gerven en Bruins Slot verzoekt;

  'de regering om bij het brede onderzoek dat zij doet naar de capaciteit en ontwikkelingen van de mondzorg, te onderzoeken hoe de toestroom van het aantal tandartsen uit het buitenland kan worden verminderd.'

  Voor deze motie zijn:

  SP, 50Plus, SGP, CDA, PVV, PvdD, CU, Groep Bontes-Van Klaveren
   
 • De motie Van Gerven en Leijten verzoekt;

  'de regering per direct de opleidingscapaciteit van tandartsen uit te breiden, conform het advies van het Capaciteitsorgaan.'

  Voor deze motie zijn:

  SP, 50Plus, Groep Kuzu-Öztürk, PVV, PvdD