Stop de ontmanteling van het teamconcept in de mondzorg! | 1 Februari 2018

Beste collega,

Zoals u inmiddels ongetwijfeld weet, wil minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport op korte termijn de AMvB taakherschikking voorleggen aan de Tweede Kamer. Dat is een eerste stap op weg naar het omstreden experiment met de "zelfstandig borende" mondhygiënist. Vandaag zal de minister zijn voornemen toelichten in de Kamer.

Veel tandartsen ervaren dit als een dolksteek in de rug. Immers, alle afspraken die zijn gemaakt met minister Schippers om zaken eerst grondig uit te zoeken en om er vervolgens gezamenlijk uit te komen, worden met voeten getreden. Met deze in onze ogen respectloze actie, kiest de minister definitief voor beleid waarbij het tandheelkundig team wordt ontbonden.

Het teamconcept is ooit opgezet met de gedachte dat (preventie-)assistenten, mondhygiënisten en tandartsen in één praktijksetting elkaar in hun deskundigheidsgebied helpen, versterken en ontlasten. Bij vragen of calamiteiten is altijd een collega in de buurt om bij te springen. Dankzij dit teamwork kan, net als in andere medische sectoren, protocollair en met korte lijnen, veilige zorg van goede kwaliteit op efficiënte wijze worden verleend.

Tijdens het experiment zullen geregistreerde mondhygiënisten volledig zelfstandig mogen verdoven, röntgenfoto’s indiceren en primaire cariës prepareren. Dit ondanks waarschuwingen van de grootste universitaire opleider (ACTA) voor de gevolgen met betrekking tot patiëntveiligheid. Vervolgens zult u tijdens het experiment worden aangesproken om de problemen, die buiten uw toedoen en dankzij de maatregel van de minister ontstaan, op te lossen. En dat terwijl de (administratieve) regeldruk al zo hoog is. Ook dat past kennelijk bij de taakherschikking zoals de minister die voor ogen staat: meer werk- en regeldruk bij tandartsen, verschillende loketten voor patiënten en versplintering van zorg.

Opschorten curatieve deel stages
Diverse tandartsen en praktijkhouders verlenen nu nog medewerking aan het opleiden van mondhygiënisten, omdat de tandarts momenteel opdrachtgever is.  Als tandartsen straks niet langer de controle hebben over de patiëntveiligheid, maar wel alle lasten moeten dragen, is het voor de ANT niet langer te rechtvaardigen en te verantwoorden om mondhygiënisten te leren prepareren. We beseffen dat deze maatregel pijnlijk is, het gaat immers om een belangrijke beroepsgroep in het teamconcept en daarmee om gerespecteerde (toekomstige) collega’s.

Helaas is de tijd van diplomatie en overleg voorbij. Er moet nu actie komen. We willen de minister duidelijk het signaal geven, dat tandartsen niet over zich heen laten lopen. Wij roepen u daarom op – als de toekomst van uw vak u aan het hart gaat en u niet bereid bent mee te werken aan de fragmentatie van de mondzorg – om stages van studenten mondzorgkunde in uw praktijk gericht op prepareren voorlopig op te schorten en deze te beperken tot het aanbieden en begeleiden van de preventieve onderdelen.

Met collegiale groet,

Jan Willem Vaartjes, Wilfred Kniese, Ravin Raktoe en Richard Suy
Bestuur Associatie Nederlandse Tandartsen

 

Brief in pdf