Symposium Taakherschikking, 7 september 2016

Op woensdag 7 september 2016 organiseerde de ANT samen met de KNMT een mini-symposium aangaande de door de minister van VWS voorgenomen taakherschikking in de mondzorg.

Doel van het symposium was om helder met elkaar vast te stellen wat het verschil is tussen taakherschikking en taakdelegatie en wat de consequenties van een eventuele wetswijziging kunnen zijn.  Aanwezig waren vertegenwoordigers van de: VVD, SP, NZa, IGZ, Zorgverzekeraars Nederland, Patientenfederatie Nederland en de Consumentenbond.

Videoverslag Symposium
 

Dit is een samenvatting, het gehele symposium vindt u hier. In de volledige versie heeft u toegang tot het volledige beeld.

Samenvatting Symposium


Lees de hele samenvatting van het symposium.

De highlights uit het symposium zijn:

 • Voor 70% cariesreductie (gezond gaaf) is geen wetswijging nodig maar een goede samenwerking
 • Het echte probleem is het capaciteitsprobleem, taakherschikking is daar geen oplossing voor
 • 30% van de tandartsen gaat de komende 10 jaar met pensioen, over 5 jaar na een mislukt experiment, is het te laat om dit op te vangen
 • Het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan de mondhygiënist betekent een verschuiving van het menskrachtprobleem en lost dit niet op
 • Het verschuiven van de menskracht gaat ten koste van de preventieve rol van de mondhygienist
 • Een vulling is geen tertaire preventie maar mislukte preventie
 • In 2006 is de inrichting van de mondzorg bedacht zoals een nieuwbouwwijk wordt ontworpen, goed bedoeld maar komt later niet overeen met de praktijk
 • In andere sectoren zoals de geboortezorg, is het omwille van de kwaliteit nodig om te werken in 1 team en 1 aanspreekpunt en 1 dossier. Juist iets wat we nu in de mondzorg uit elkaar gaan trekken
 • De kwaliteit van zorg daalt en de kosten stijgen.
 • Mondhygienisten zijn in relatie met wat volgens de AMvB mogelijk is, onvoldoende opgeleid om rontgenfoto's te rechtvaardigen en te diagnosticeren. (Radiologie)
 • Met de zelfstandige bevoegdheid van de mondhygiënist wordt de mondzorg alleen maar gecompliceerder, onoverzichtelijker en duurder. Hoe meer aanbod, hoe hoger de kans op overbehandeling. (Zorgverzekeraars)
 • De plannen van de minister niet zijn onderbouwd en lijken onnodig een wig te drijven tussen de verschillende zorgverleners in de mondzorg


Gastsprekers Symposium:


Dr. E. Berkhout - Voorzitter sectie Orale Radiologie ACTA
R. BosSecretaris Ivoren Kruis
Dr. W. Brands - Voorzitter KNMT
Dr. D. Slot - Epidemioloog en mondhygiënist, universitair docent afdeling Radiologie ACTA
M. van Splunter - Voorzitter NVM
J.W. Vaartjes - Voorzitter ANT
N. Vos - Tandarts, oud lid werkgroep mondzorg van het Capaciteitsorgaan

Bent u benieuwd naar wat taakherschikking precies inhoudt en waarom de ANT er geen voorstander van is? U vindt de antwoorden in onderstaande documentatie:

Politieke nieuwsbrief #1 2016
Politieke nieuwsbrief #2 2016
Position Paper ANT
Position Paper Rondetafel 3 oktober 2016
Position Paper KNMT