Wat is het verschil tussen taakdelegatie en taakherschikking?

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken tussen verschillende beroepen. We werken met taakdelegatie van de voorbehouden handelingen van tandarts naar lager opgeleiden. 

Op 1 juli 2020 ging het experiment taakherschikking in de mondzorg van start. Vierjarig opgeleide mondhygiënisten die zich hebben ingeschreven in het BIG-register mogen dan zonder opdracht van een tandarts primaire caviteiten behandelen, verdoving toedienen en röntgenfoto’s maken. Voor een goed verloop van het experiment hebben de ANT en KNMT samenwerkingsafspraken gemaakt met NVM-Mondhygiënisten.

Lees hier alles over taakdelegatie.