ANT-onderzoek betreffende implantologie contracten VGZ (17-1-2019)

17-1-2019

Zorgverzekeraar VGZ voldoet niet aan haar zorgplicht en laat in grote delen van Nederland patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben in de kou staan. De ANT heeft vanwege haar grote zorgen een brandbrief gestuurd naar VGZ en ook bij de NZa aan de bel getrokken.

De zorgverzekeraar heeft in Nederland zo weinig tandartsen-implantologen gecontracteerd, dat patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben soms niet eens in hun eigen provincie terecht kunnen. Als ze naar een niet gecontracteerde implantoloog gaan, kunnen patiënten achteraf geconfronteerd worden met een niet betaalde rekening die kan oplopen tot honderden euro’s, ondanks dat de behandeling onder de basisverzekering valt. Lange wachttijden worden verwacht omdat er zo weinig tandarts-implantologen zijn gecontracteerd. 

Bovenkaak
Voor patiënten die een implantaat in de bovenkaak nodig hebben is al helemaal onduidelijk waar zij terecht kunnen, omdat VGZ ook implantologen die dit niet mogen doen, wel als gecontracteerd voor deze zorg op de website heeft staan. Ook had VGZ onterecht implantologen als gecontracteerd op haar website staan, waardoor patiënten op het verkeerde been zijn gezet. De ANT heeft VGZ verzocht alle behandelingen voor 100 procent te vergoeden.

Onterecht op de VGZ-website als gecontracteerde
De ANT is in actie gekomen nadat de tandartsenorganisatie een groot aantal signalen ontving over het feit dat VGZ voor 2019 nauwelijks tandartsen/implantologen heeft gecontracteerd en tandartsen/implantologen ten onrechte als gecontracteerd op de website waren geplaatst. Hiermee laat de zorgverzekeraar haar verzekerden in de kou staan, stelt de ANT. Het aanmeten van een implantaat of klikgebit dat wordt vastgezet op implantaten is een complexe ingreep, die meerdere behandelingen vraagt. Naast te weinig implantologen, werkt VGZ ook nog met verschillende contracten: alleen voor de onderkaak of voor de onder- en bovenkaak.

Weinig gecontracteerde zorg
Aan de hand van de openbare informatie op de website van VGZ, heeft de ANT een interactieve kaart opgesteld, waarin de door VGZ gecontracteerde implantologen zichtbaar zijn gemaakt. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat in de driehoek tussen Amsterdam, Utrecht en Den Haag geen enkele geaccrediteerde implantologen voor de bovenkaak is gecontracteerd. Als het geaccrediteerd zijn als vereiste wordt los gelaten, dan is het aantal implantologen nog steeds op één hand te tellen. Vaartjes: “Het staat buiten kijf dat twee gecontracteerde (niet geaccrediteerde) implantologen in de stad Amsterdam onvoldoende is, zeker als je ziet dat in de nabije omgeving ook geen implantologen zijn gecontracteerd en ook niet in steden als Haarlem, Zaandam en Purmerend. Alle patiënten zijn aangewezen op dezelfde implantologen. In de gehele provincie Friesland is zelfs geen enkele implantoloog gecontracteerd.”

Onwenselijke situatie
Voor de ANT is dit een volstrekt onwenselijke situatie. “VGZ voldoet niet aan haar zorgplicht en laat patiënten in de kou staan. Of deze patiënten moeten met hechtingen of voor nazorg vele tientallen kilometers rijden of ze moeten voor een deel de rekening zelf betalen. Dat is voor heel veel ouderen simpelweg niet mogelijk en kan ook niet van hen gevergd worden.”
Bovendien zijn verzekerden op het verkeerde been gezet, omdat VGZ op de website ten onrechte tandartsen/implantologen als gecontracteerd heeft gezet. Daarbij komt dat een deel van de gecontracteerde zorgverleners van het contract af wil, omdat VGZ heeft gesuggereerd dat de belangrijkste leverancier van implantaten (de firma Straumann) was gecontracteerd en ook dat lijkt niet te kloppen.

Opheldering
De ANT heeft VGZ om opheldering gevraagd over de onjuiste informatieverstrekking en dringt tevens aan op het geven van duidelijkheid ten aanzien van de vergoeding waar de patiënt aanspraak op kan maken. De ANT is van mening dat VGZ gehouden is 100 procent van de kosten te vergoeden als een patiënt zelf onverwachts voor de kosten moet opdraaien. De ANT heeft ook de NZa gevraagd in te grijpen en VGZ op haar zorgplicht te wijzen.

Lees het gehele persbericht
Lees hier de brief aan de NZa
Lees hier de brief aan VGZ

Interactieve kaarten

Gecontracteerde implantologie zorgaanbieders op een kaart


Geaccrediteerde zorgverleners voor de complexe bovenkaak behandeling