Afwijzend standpunt vergoeding behandeling bij andere tandarts is niet in strijd met zorgplicht

Afwijzend standpunt vergoeding behandeling bij andere tandarts is niet in strijd met zorgplicht

Klaagster was ontevreden over een bij haar verrichte behandeling waarbij facings waren geplaatst door haar tandarts, met wie de beklaagde tandarts samen een praktijk heeft.

De behandelend tandarts van klaagster is haar op een gegeven moment in financiële zin tegemoet gekomen door – geheel onverplicht – de kosten voor de behandeling te restitueren. Klaagster ging vervolgens op zoek naar een andere tandarts om de facings te laten vervangen. Kort daarna belde de echtgenoot van klaagster – bij afwezigheid van de tandarts die bij klaagster de behandeling had uitgevoerd – met beklaagde. Klaagster en haar echtgenote waren geschrokken van de begroting van de nieuwe tandarts voor de vervanging van de facings. De echtgenoot van klaagster wilde bespreken of naast het restitutiebedrag ook ten aanzien van de meerkosten iets gedaan kon worden. Beklaagde heeft dit afgewezen en aan de echtgenoot van klaagster aangegeven dat het de vrije keuze was van klaagster om voor die nieuwe (duurdere) tandarts te kiezen. Ze zou ook bij ACTA een consult kunnen laten verrichten of haar oude tandarts kunnen vragen of hij haar kon verwijzen naar goede tandartsen.

Klaagster heeft zich hierover beklaagd bij het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag.

Het Tuchtcollege heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard. Dat beklaagde een afwijzend standpunt heeft ingenomen ten aanzien van de mogelijke verplichting de kosten van inschakeling van een andere tandarts te betalen is geen reden voor het aannemen van een geschonden zorgplicht jegens klaagster.

Klik hier voor de uitspraak 

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.