Geen schadevergoeding mogelijk bij de tuchtrechter

Geen schadevergoeding mogelijk bij de tuchtrechter

Klaagster klaagde in eerste aanleg bij het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam erover dat verweerster niet tijdig en niet adequaat heeft ingegrepen nadat zij had geconstateerd dat sprake was van periapicale ontstekingen. Klaagster had zich op het standpunt gesteld dat verweerster haar een in te laat stadium hierover had ingelicht en dat zij eerder een verwijzing voor de kaakchirurg had moeten krijgen. In de tweede plaats verzocht klaagster om een schadevergoeding als gevolg van het handelen van verweerster.

Het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam overwoog dat niet is gebleken dat verweerster klaagster niet heeft ingelicht over haar bevindingen ten aanzien van de perioapicale ontstekingen. Daarnaast werd klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek tot schadevergoeding, nu het College daartoe niet bevoegd is.

Het Centraal Tuchtcollege ziet geen aanleiding voor het vaststellen van andere feiten of tot het doen van andere beschouwingen en beslissingen dan het Regionaal Tuchtcollege heeft gedaan. Het beroep van klaagster wordt verworpen.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.