Geldt het Nederlands tuchtrecht voor Nederlandse tandartsen woonachtig in het buitenland?

Op 1 februari 2018 is er een Nederlandse tandarts, werkzaam en woonachtig in Duitsland, voor de tuchtrechter gekomen. De vraag bij deze zaak was of het Nederlandse tuchtrecht van toepassing is op deze persoon.

De tandarts is sinds 1988 werkzaam als tandarts in Duitsland. Hij is gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde en behandelt regelmatig bekende Nederlanders in zijn kliniek. Tijdens de Miljonairsfair in Amsterdam in 2005 is klager in contact gekomen met de tandarts. Vanaf 17 maart 2009 is de tandarts geregistreerd in Nederland, in het BIG-register. 

Het Centraal Tuchtcollege verwijst in haar beslissing naar haar eerdere uitspraak (ECLI:NL:TGZCTG:2015:373). Daarin overwoog zij dat de Wet BIG het belang van de Nederlandse gezondheidszorg beschermt en daarom ook ten aanzien van behandelingen buiten Nederland verricht door BIG-geregistreerde artsen moet gelden. Het maakt dus niet uit dat de tandarts in Duitsland woont en aldaar zijn werkzaamheden verricht, nu hij bewust Nederlandse patiënten werft en ten tijde van de gewraakte handelingen in het BIG-register was geregistreerd. Er is, kortom, sprake van een relevant belang voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Dat de tandarts ook onder het Duitse tuchtrecht valt, doet hier niets aan af. De tandarts kiest hier zelf voor door in beide landen geregistreerd te zijn als tandarts en daar ook praktijk te houden. Er is geen Europese conflictregel van toepassing op grond waarvan bij uitsluiting slechts het tuchtrecht van één lidstaat van toepassing is op artsen die in meer landen dan één lidstaat geregistreerd staan als arts en patiënten uit meerdere lidstaten te behandelen.

Klik hier voor de uitspraak.

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.