Is één praktijkruimte waar meerdere tandartsen werken in strijd met privacy?

Is één praktijkruimte waar meerdere tandartsen werken in strijd met privacy?

Klaagster heeft na een consult bij verweerder een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam. De klacht bestaat uit twee klachtonderdelen, namelijk dat verweerder klaagster op een onbeleefde manier heeft behandeld en dat verweerder de privacy van klaagster niet in acht heeft genomen, doordat de behandeling plaatsvond in één open behandelruimte waarin meerdere tandartsen aan het werk waren.

Klaagster heeft in mei 2019 voor het eerst de betrokken tandartsenpraktijk bezocht, kort na haar inschrijving in de praktijk. Reden van de afspraak was de klacht aan een verstandskies, element 38. Vanwege de klachten aan element 38 wilde klaagster dat deze verwijderd zou worden. Verweerder heeft tijdens het consult een globaal klinisch onderzoek in de mond van klaagster verricht, waarbij achterstallig gebitsonderhoud waarneembaar was. Verweerder heeft, in voorbereiding op de extractie, een röntgenfoto gemaakt. Na beoordeling van de röntgenfoto heeft verweerder klaagster geadviseerd om naast element 38 ook element 28 te verwijderen, gezien de verwachting dat klaagster ook hiervan op korte termijn klachten van zou ondervinden. Klaagster ging hier niet mee akkoord.

Tijdens het consult is een afspraak ingepland om later die dag één of eventueel beide verstandskiezen te verwijderen. Verweerder heeft voorafgaand aan de tweede afspraak van die dag een e-mail gestuurd naar klaagster, waar in de begroting van de kosten en de verdere behandeling waren opgenomen. Klaagster heeft vóór de geplande afspraak gebeld met de tandartsenpraktijk. Zij heeft zich tijdens dit telefoongesprek vanwege onvrede uitgeschreven uit de praktijk en de geplande afspraak geannuleerd. Daarnaast heeft klaagster diezelfde dag een e-mail gestuurd naar verweerder met een klacht, waarop verweerder dezelfde dag heeft geantwoord. Tot slot heeft klaagster op de betreffende dag een klacht ingediend bij het Tuchtcollege.  

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel komt het Tuchtcollege tot de conclusie dat het verwijt zich zowel richt op de bejegening jegens klaagster als de berekende kosten. Aangezien de lezingen van partijen met betrekking tot de communicatie uiteenlopen, is het voor het Tuchtcollege niet vast te stellen of verweerder in dat kader tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Inzake de berekende kosten constateert het Tuchtcollege dat verweerder een goede voorlichting aan klaagster heeft gegeven door eerst een begroting te sturen voorafgaand aan de geplande behandelafspraak. Daarnaast concludeert het Tuchtcollege dat verweerder geen onnodige kosten heeft gedeclareerd in de definitieve nota. Het eerste klachtonderdeel wordt door het Tuchtcollege afgewezen.

Het tweede klachtonderdeel wordt ook door het Tuchtcollege afgewezen. Het Tuchtcollege stelt dat vanwege het ontbreken van een (Nederlandse) richtlijn met betrekking tot de inrichting van een praktijkruimte, tandartsenpraktijken daarin vrijheid hebben. Het Tuchtcollege stelt daarnaast dat niet is gebleken dat klaagster op enig moment heeft aangegeven dat zij niet in de (open) behandelruimte met verweerder wilde spreken over de behandeling.

Het Tuchtcollege verklaart de klacht van klaagster kennelijk ongegrond.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.