Loskomende implantaten geen gevolg van handelen tandarts

Loskomende implantaten geen gevolg van handelen tandarts

Klager heeft zich bij de tandarts, verweerder, gemeld voor een klikgebit voor zijn bovenkaak. Klager had elders al boventanden laten trekken en had een (niet goed passende) prothese. Na afloop van de implantaatbehandeling door verweerder zijn enkele complicaties opgetreden, zoals ontstoken tandvlees waarbij het kaakbot is geresorbeerd. Ondanks adviezen daarover van verweerder, is klager blijven roken en was de mondhygiëne na plaatsing van de implantaten slecht. Het beoogde doel van klager, namelijk een klikgebit gedragen door implantaten, is uiteindelijk niet bereikt. Een aantal implantaten is enige tijd na het plaatsen losgekomen.

Klager heeft een klacht, bestaande uit zeven klachtonderdelen, ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag. De klachtonderdelen richten zich op de volgende verschillende onderwerpen: uitvoering behandeling; behandeling van ontstekingen; slechte communicatie; afgifte dossier; onthouden van afspraken dan wel het bieden van hulp en het inschakelen van een deurwaarder.

Uit de beoordeling van de klachtonderdelen door het Tuchtcollege blijkt dat verweerder zorgvuldig heeft gehandeld en zich heeft gehouden aan de te verwachten norm en inspanningsverplichtingen jegens klager. Het is aannemelijk aldus het Tuchtcollege dat de implantaten zijn losgekomen als gevolg van ontstekingen van het tandvlees (hetgeen een bekende complicatie is) en niet door de behandeling door verweerder. Klager was bovendien op de hoogte van de kans op deze complicatie, aangezien dit vermeld stond op het door klager getekende informed consent formulier. Het Tuchtcollege wijst alle andere klachten ook af.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.