Niet behandelen bij second opinion

Niet behandelen bij second opinion

Een klacht tegen een tandarts die gespecialiseerd is in het verrichten van second opinions wordt door het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam ongegrond verklaard. De tandarts werd door klaagster, die bij de tandarts een second opinion had laten doen, onder meer verweten dat zij een volgens klaagster toegezegd gespreksverslag niet heeft willen toezenden en dat zij heeft geweigerd twee elementen bij klaagster te behandelen, terwijl klaagster daar wel om had gevraagd.

Het Regionaal Tuchtcollege haalt aan dat het doel van een second opinion is een tweede mening van een onafhankelijk tandarts te krijgen over een gebitssituatie of een behandelplan van de behandelend tandarts, waardoor de patiënt zich een beter oordeel daarover kan vormen en, in overleg met de eigen tandarts, tot een besluit kan worden gekomen. De tandarts die de second opinion verricht mag geen direct belang hebben bij het probleem of bij de uitvoering. Deze tandarts dient onafhankelijk te zijn. Dit blijkt ook uit de KNMT Praktijkrichtlijn Second Opinion van 2004.  

Klaagster laat het er niet bij zitten en stelt tijdig beroep in tegen de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege.

Het Centraal Tuchtcollege komt tot de conclusie de zaak in beroep geen ander licht op de zaak werpt en dat het zich kan verenigen met de overwegingen en het oordeel van het Regionaal Tuchtcollege. Het beroep van klaagster wordt verworpen.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.