Onjuiste plaatsing van facings/onvoldoende geïnformeerd

Onjuiste plaatsing van facings/onvoldoende geïnformeerd

Bij het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam diende een patiënte een klacht in tegen een tandarts, verweerder, die facings bij haar heeft geplaatst. De organisatie waarvoor de tandarts werkzaam was, is bekend met haar gepatenteerde positioneringstray. De facings die geplaatst werden kenmerken zich doordat zij los en afzonderlijk van elkaar in de positioneringstray zitten. Middels de positioneringstray worden de facings in een beweging op het gebit geplaatst.

Klaagster verwijt de verweerder dat de facings definitief geplaatst zijn zonder dat zij het beoogde resultaat in haar mond vooraf kon beoordeling, het ontwerp van de facings niet overeenkomstig haar verwachting is (de facings zijn te lang, te groot en te wit) en het plaatsen van de facings niet goed is gegaan.

Naar het oordeel van het Tuchtcollege is klaagster - weliswaar niet door verweerder zelf, maar door een ander - voldoende geïnformeerd over de wijze van plaatsen van de facings (door o.a. een uitgebreid intakegesprek met een consulente die bij de organisatie in dienst was). Daarnaast was er informatie over het plaatsen beschikbaar op de website van de organisatie. Ook ten aanzien van het verwijt van klaagster dat verweerder te lange, te brede en te witte facings ('Hollywoodstyle') heeft geplaatst kan naar het oordeel van het college verweerder geen verwijt worden gemaakt, nu klaagster daarvoor zelf uitdrukkelijk heeft gekozen, ook nadat deze facings haar afgeraden waren. Deze stijl wordt gekenmerkt door zeer rechte en zeer brede tanden, hetgeen een verklaring kan zijn voor de huidige onvrede van klaagster. Maar de conclusie dat verweerder ook daadwerkelijk een fout heeft gemaakt, verkeerde facings heeft geplaatst of anderszins tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, kan hieraan niet worden verbonden. Het Tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.