Onjuiste uitvoering wortelkanaalbehandeling?

Onjuiste uitvoering wortelkanaalbehandeling?

In een procedure bij het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam werd een tandarts, verweerder, verweten een wortelkanaalbehandeling bij element 46 niet goed te hebben uitgevoerd.

De patiënt, klager, had zich tot verweerder gewend met klachten van een abces bij de 46. Op 4 augustus 2009 heeft de wortelkanaalbehandeling van de 46 plaatsgehad. Enkele maanden later werd klager gezien door een collega van verweerder. Klager gaf aan dat het abces was teruggekomen. Door de collega van verweerder werd besloten tot een verwijzing naar de kaakchirurg voor een apexresectie van element 46.

Het Tuchtcollege overweegt dat weliswaar uit de stukken is gebleken dat het door verweerder op 4 augustus 2009 bij klager behandelde abces na de wortelkanaalbehandeling is terug gekomen, maar die enkele omstandigheid betekent niet zonder meer dat verweerders behandeling onjuist is geweest. Het Tuchtcollege concludeert dat de klacht kennelijk ongegrond is.

Klik hier voor de uitspraak 

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.