Rottende wortel na restauratie afgebroken kies

Rottende wortel na restauratie afgebroken kies

Klaagster heeft een klacht ingediend over een tandheelkundige behandeling van haar zoon, patiënt.

Patiënt is meermaals bij beklaagde op het spreekuur geweest voor een halfjaarlijkse controle. Daarnaast heeft patiënt zich in verband met een afgebroken stuk kies gewend tot de praktijk waar beklaagde werkzaam was. Patiënt is destijds bij een collega van beklaagde behandeld. Deze collega heeft geprobeerd de afgebroken kies te restaureren.

Enkele maanden na deze restauratie heeft klaagster contact opgenomen met de praktijk omdat patiënt een dikke wang en koorts had ontwikkeld. Beklaagde was die dag niet werkzaam. Klaagster heeft naar eigen zeggen ruim 20 minuten in de wacht gehangen, waarna zij van de assistente vernam dat er geen tandartsen aanwezig waren op de praktijk. Uiteindelijk heeft patiënt een kaakchirurg bezocht. De kaakchirurg constateerde dat de wortel van de eerder gerestaureerde kies was gaan rotten, hetgeen pusophoping in de wang van patiënt tot gevolg had.

Klager verwijt beklaagde dat zijn collega zonder duidelijke foto op de gok een restauratie aan de tand heeft verricht, waarna deze is gaan rotten. Verder verwijt klager beklaagde dat beklaagde de situatie van patiënt niet serieus heeft genomen en de patiënt niet heeft doorverwezen.

In het tuchtrecht is de persoonlijke verwijtbaarheid van de aangeklaagde zorgverlener van belang. Aangezien beklaagde niet betrokken is geweest bij de behandeling, is de eerste klacht ongegrond.

De tweede klacht heeft volgens het Tuchtcollege betrekking op de vermeende slechte bereikbaarheid van de praktijk. Het Tuchtcollege stelt dat hoewel beklaagde ZZP’er is en slechts twee dagen per week werkzaam is in de praktijk, zij wel medeverantwoordelijk is voor een goede opvang van haar patiënten op de dagen dat zij niet werkt. Echter, naar het oordeel van het Tuchtcollege heeft de praktijk goede afspraken gemaakt om dit te garanderen. Het Tuchtcollege verklaart ook deze klacht ongegrond.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.