Tandarts anticipeert met onvoldoende spoed op spoedgeval

Tandarts anticipeert met onvoldoende spoed op spoedgeval

Klager heeft tegen de dienstdoende tandarts een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle als ouder van zijn minderjarige zoon, hierna patiënt. De klacht heeft geen betrekking op de behandeling van patiënt, maar over de bereikbaarheid van de tandarts tijdens de weekenddienst.

Patiënt is gevallen en heeft daarbij een volwassen voortand verloren, waarna zijn moeder om 18.00 uur de spoedgevallendienst heeft gebeld. De telefoniste heeft haar medegedeeld dat zij door beklaagde zou worden teruggebeld. De telefoniste heeft vervolgens een melding gemaakt op de semafoon van beklaagde. Aangezien beklaagde en klager van mening verschillen over het tijdstip waarop de melding op de semafoon is verschenen en het Tuchtcollege niet kan vaststellen wanneer de semafoonoproep beklaagde daadwerkelijk heeft bereikt, wordt deze oproep buiten beschouwing gelaten.

De klacht van klager richt zich bovendien op de periode tussen het uiteindelijke contact van beklaagde en de moeder, om 18.50 uur, en het tijdstip waarop de patiënt op de praktijk geholpen kon worden, namelijk om 20.00 uur. Het standpunt van beklaagde dat hij niet direct een assistente beschikbaar had, rechtvaardigt volgens het Tuchtcollege niet dat beklaagde dermate lang heeft gewacht met het starten van de behandeling. Het Tuchtcollege benadrukt dat van belang is dat een uitgevallen tand, om de kans op succes te vergroten, zo spoedig mogelijk wordt teruggeplaatst. Het Tuchtcollege oordeelt dat van beklaagde had verwacht en verlangd mogen worden dat hij patiënt veel sneller naar de praktijk had laten komen dan ‘tegen 20.00 uur’.

De klacht wordt gegrond verklaard en het Tuchtcollege legt beklaagde de maatregel van een waarschuwing op.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.