Uiteenlopende interpretaties partijen rondom inschrijving praktijk

Uiteenlopende interpretaties partijen rondom inschrijving praktijk

Klaagster heeft in 2017 tweemaal aan de balie gesproken met de assistente van verweerster. Zij hebben gesproken over de mogelijkheid tot inschrijving in de praktijk van verweerster. Het is echter niet tot een inschrijving gekomen.

Klaagster verwijt verweerster dat diens assistente, wegens financiële redenen en de afkomst van klaagster, haar niet heeft ingeschreven in de praktijk.

In eerste aanleg licht het Regionaal Tuchtcollege Den Haag toe dat niet kan worden vastgesteld of (de assistente) van verweerster klachtwaardig heeft gehandeld, aangezien uitsluitend klaagster en de assistente hebben deelgenomen aan de gesprekken en beiden een andere interpretatie geven van het gesprek. Het Regionaal Tuchtcollege benadrukt dat ook als aan het woord van klaagster en van verweerster evenveel geloof wordt gehecht, het voor het Tuchtcollege niet mogelijk is de feiten vast te stellen. Derhalve wijst het Tuchtcollege de klacht als kennelijk ongegrond af.

Het Centraal Tuchtcollege komt bij de behandeling van het door klaagster ingediende beroep niet tot een andere beschouwing dan wel beslissing en verwerpt het beroep.

Klik hier voor de uitspraak 

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.