Wrakingsverzoek

Wrakingsverzoek

Bij het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag heeft klager tweemaal een klacht ingediend tegen verweerder, een orthodontist. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht afgewezen, waartegen klager in beroep is gekomen.

Dit beroep is ter zitting bij het Centraal Tuchtcollege op 4 december 2018 behandeld. Klager heeft tijdens deze zitting een mondeling verzoek tot wraking van de plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege ingediend. Nadat het wrakingsverzoek door de wrakingskamer van het Centraal Tuchtcollege is afgewezen, is de behandeling van de zaak in beroep voortgezet.

Ter zitting heeft klager zijn beroep ingetrokken. Het Centraal Tuchtcollege heeft vervolgens de behandeling van de klacht gestaakt.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.